PRACOWNIE


PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO
I TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

 


PROJEKT BUDOWLANY PRZYSTOSOWANIA 
ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ
NA POTRZEBY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO
W SZPITALU WOJSKOWYM W EŁKU

INWESTOR:
NZZOZ NU – MED. DZIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z O.O.
UL. KRÓLEWIECKA 146
82 – 300 ELBLĄG

MAJ 2009r.

Planowane dostosowanie pomieszczeń obejmuje obecne pomieszczenia magazynu apteki szpitalnej, komunikację, pomieszczenia przy akumulatorowi oraz istniejące pomieszczenia wc. Projektowane pomieszczenia to: pokój badań Rezonansem Magnetycznym, pomieszczenie techniczne, komunikacja ze sterownią, pisownia, pomieszczenie przygotowania pacjenta, komunikacja z rejestracją pacjentów, szatnia pacjentów, pokój biurowy, archiwum, magazyn, wentylatornia oraz wc dla pacjentów i personelu.

Pokój przygotowania pacjenta projektuje się jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.
Godziny pracy urządzenia: 8.00 – 16.00
Średnia ilość wykonywanych badań: 200 na miesiąc
Ilość pracowników przebywających na terenie Pracowni: 4 – 5 osób, w tym: 1 lekarz w Opisowni, 1 technik i 1 pielęgniarka w Sterowni i Pokoju badań, 1 pracownik w Rejestracji oraz 1 osoba na 1/2 etatu w Pokoju biurowym.
Urządzenie Rezonansu: MAGNETOM HARMONY firmy SIEMENS
Waga gotowego do pracy magnesu ze stołem pacjenta po napełnieniu helem: ok. 5000kg.
Maksymalna waga pacjenta: 200kg.
Szczegółowe informacje dotyczące projektowanego urządzenia – wg wytycznych instalacyjnych załączonych do dokumentacji projektowej.

• pow. użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem - 230,00m2,
• kubatura netto pomieszczeń objętych opracowaniem - 613,84m3

elk


PROJEKT BUDOWLANY PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
NA POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEOWEGO
W SZPITALU POWIATOWYM W BISKUPCU

INWESTOR:
10-561 OLSZTYN
NU-MED PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE SP. Z O.O.
UL. ŻOŁNIERSKA 18

Grudzień 2009 r.

Planowane dostosowanie pomieszczeń obejmuje obecne nieużytkowane pomieszczenia biurowe szpitala. Istniejące pomieszczenia znajdują się na poziomie przyziemia szpitala.
Projektowane pomieszczenia to: Poczekalnia z rejestracją, Pomieszczenie przygotowania pacjenta, Pokój Badań, Sterownia, Opisownia, Komunikacja i WC dla personelu oraz pacjentów.
Pomieszczenia te projektuje się jako przeznaczone na pobyt do 4 osób jednocześnie. Obecna wysokość tych pomieszczeń to 2,95m. Ze względu na planowane trasy instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej projektuje się obniżenie wysokości pomieszczeń do 2,80m oraz lokalnie do 2,70m poprzez montaż sufitów podwieszanych. W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych, szatni, wc i pom. przygotowania pacjenta – obudowa instalacji i obniżenie wysokości do 2,63m.
Pomieszczenie przygotowania pacjenta (pomieszczenie nr 2) projektuje się jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Pracownicy (do 4 osób) mają do dyspozycji pokój socjalno – biurowy (poza zakresem opracowania projektu), gdzie lokalizuje się szafki na odzież wierzchnią i roboczą oraz umywalkę i zabudowę kuchenną ze zlewem.

Otoczeniem dla pomieszczeń Pracowni TK są przede wszystkim pomieszczenia gospodarczo / magazynowe oraz biblioteka i pokój socjalno – biurowy.
Posadzka pomieszczeń Pracowni TK znajduje się na poziomie terenu.

W pomieszczeniach Pracowni TK będą przyjmowani zarówno pacjenci z zewnątrz jak i pacjenci szpitala. Pacjenci z zewnątrz wchodzą wejściem głównym do szpitala, gdzie w szatni zostawiają odzież wierzchnią. Przy wejściu głównym mają również możliwość skorzystania w wc dla pacjentów. Następnie klatką schodową przy hallu głównym (lub windą) schodzą na niższy poziom i korytarzem przechodzą do projektowanych pomieszczeń Pracowni TK. Do pokonania mają drogę długości ok. 25 m korytarzem ogólnodostępnym  na tym poziomie.
Podobną drogę przebywają pacjenci z oddziałów łóżkowych zjeżdżając windą jedną kondygnację w dół z głównego holu i przechodząc ok. 25 m korytarzem ogólnodostępnym.

• pow. użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem  - 114,30 m2,
• kubatura netto pomieszczeń objętych opracowaniem  - 259,01 m3

biskupiec


PROJEKT BUDOWLANY PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
NA POTRZEBY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W KOŚCIERZYNIE

INWESTOR:
NU-MED. SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 212
80-266 GDAŃSK

Październik 2009 r.


Ogólny opis projektowanego budynku.
Planowane dostosowanie pomieszczeń obejmuje obecne pomieszczenie techniczne oraz przestrzeń instalacyjną szpitala. Istniejące pomieszczenia znajdują się na poziomie przyziemia szpitala, tj. na rzędnej -3,30 względem zera parteru i na poziomie -2,30m względem terenu zewnętrznego. Do projektowanych pomieszczeń projektuje się nowe okna o wymiarach 120x210cm w studzience (fosie) spełniające warunek 1:8 dla oświetlenia światłem dziennym poszczególnych pomieszczeń do przebywania osób.
Projektowane pomieszczenia to: pokój badań Rezonansem Magnetycznym, pomieszczenie techniczne, komunikacja ze sterownią, opisownia, pomieszczenie przygotowania pacjenta, komunikacja z rejestracją pacjentów, szatnia pacjentów, archiwum, pomieszczenie socjalne z szatnią, wentylatornia oraz wc dla pacjentów i personelu.
Pomieszczenia Pracowni Badań: pokój przygotowania pacjenta (pom. nr 7), opisownię (nr 8), komunikację ze sterownią (nr 9) rejestrację (nr 2) oraz gabinety diagnostyczne np. USG (nr 15 i 16) i pokój biurowy (nr 13) projektuje się jako pomieszczenia przeznaczone na pobyt do 4 osób jednocześnie. Obecna wysokość tych pomieszczeń to 2,95m w świetle lecz ze względu na projektowane poprowadzenie instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej projektuje się obudowę sufitów podwieszonych i obniżenie wysokości pomieszczeń do 2,80m oraz lokalnie do 2,70m. W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych, szatni, wc i pom. przygotowania pacjenta – obudowa instalacji do wysokości 2,63m.
Pomieszczenie przygotowania pacjenta (pomieszczenie nr 7) projektuje się jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Dane liczbowe

• pow. użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem  - 221,20 m2,
• kubatura netto pomieszczeń objętych opracowaniem  - 621,70 m3

koscierzyna